• BIST 108.489
 • Altın 151,356
 • Dolar 3,6718
 • Euro 4,3266

  KYK'dan Öğrencilere Müjdeler

  KYK'dan Öğrencilere Müjdeler
  06.09.2016 16:44
  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 525 bin olan yurt kapasitesinin yıl sonunda 545 bin olacağını söyleyerek, "22 bin civarında bir yatak kapasitesi artışı olacak" dedi.

  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 525 bin olan yurt kapasitesinin yıl sonunda 545 bin olacağını söyleyerek, "22 bin civarında bir yatak kapasitesi artışı olacak" dedi. Kılıç devrim niteliğindeki yenilikleri de anlattı.

  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'nde, eğitim muhabirleriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Bu ayın sonu itibariyle üniversitelerin 2016-2017 eğitim öğretim yılına başladığını belirterek, "Bu sene 16-22 Ağustos tarihleri arasında yurt başvurularımızı açtık ve aldık. Bu sene ilk kez üniversite kayıtlarıyla yurt başvuru tarihleri aynı oldu. E- devlet üzerinden kaydınızın referansını alıp doğrudan o referansla yurda başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu çerçevede bu sene KYK'ya başvuruda bulanan öğrenci sayımız 383 bin 538. Bunun 364 bini geçerli başvuru. Örneğin zaten yurtta barınıp tekrar başvuru yapanlar oluyor. Daha önce kurumumuzla çeşitli sebeplerden dolayı yönetmeliklerimizdeki farklılıktan veya o disipline uymayanlar ve yurttan uzaklaştırılanlar tekrar başvuru yapıyorlar. Onlar geçersiz sayılıyor. Sisteme girişte verilen bilgiler doğru olmayan bilgiler olduğu zaman o geçersiz sayılıyor" şeklinde konuştu.

  "364 BİN 716 ÖĞRENCİNİN İŞLEMLERİ YAPILDI"

  "Eskiden başvuru yapan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda sistem sizi tarıyordu inceliyordu ve sıranızı da buna göre oluşturuyordu" ifadesini kullanan Bakan Kılıç, "Siz ne beyan ederseniz o kabul edilip ona göre sıralama yapılıyordu. Şimdi bu sene geçen seneden itibaren başladığımız sistemle beraber bu sene daha hızlanmış bir şekilde. Bu artık böyle değil. Başvurunuzu yaptığınız anda 11 farklı devlet kurumundan verdiğiniz bilgiler doğrulanıyor. Örneğin bir il ilçede ikamet ettiği bilgisini veriyorsunuz farklı bir yerde bulunduğunuzun kanıtı orada var zater. orada biruUyumazltık rar başvuru geçersiz oluyor.Vverilen bilgilein 11ttace kurundan doğrulamasa yapıdlıktan soran 364 bin kerdişimibinşu anda kurumumuz nzdlinde toplmk kapasitinin 525 bin olan kapasitnde2275 binmüsaitr yatğımız barıamaim kanonakavyulacarlar. Yizd 60n civarındakKarşılamaoranıyla bu seneki kayıtlarımızı öğrencklerimiien yurlvarındakKl-malryı konusundayYardımcn olacağuz. Bulanlmnda 995 bin489 kmız öğrenc,e 125 bin2275erkTek öğrenci olmkt üzede toplmk 364 bin 716 öğrencininlişlmhleri yapıdl8. Bunuyla beraber yurthakkyı azanıp daha soranbmundan az geçen öğrencklerimii de oluyor.BuOnlar ilkyberluşirmtndeşu anda başltnmış olduğumuz ve1'ienciyedneğin9 Eyrll'rde başlylacar olduğu kayıtladakKdar,ayYazıngenceyYazsnonakadarn kaydıni yapıKabienck.Hakkyıni kullaymayanlaa dahleme a"kabindeo kullr arılanakadarnküiyednke sır arıklamış olacağuz. girenciyednkn9 Eyrll,e irenci017Eyrll'rd, küçncüiyednkn-22Eyrll'rde arıklnlaca. Cmidiulanlmndayouğua birç aluma srecriyle karşe karşykayuz. Kulduğumuztelkstrolikvali yapz vee- devlet sisteriyletenegerasyoz sadesirde bilgimayrt sisterimiienvali yapasaçkmceyYulaymdl8.Kkayıu yaptazrkTna yurdagietminine gereayok, kcre ayatrlmkt içen bnkaeşubdesieagietminine gereayok, ATM'plerde,c intenen bnkacpılağt üzerinden yapibilyorsunuz. Bu sene yurlvarıa önrde brn uyrueayok.) GenelmMüdürlktle da gelipnde küçke skyıltıbarınagiedemreasistyen öğrenckleran tışanda gemreadkurumundakKlpan kmseayok.)HerkTst içen brn dolaltıkscazlanmış old" arıklarasında bulundu.

  -22 BİNNCVARINDA2 BR YTAK KAPASİTESİ ARTIŞI OLACAKI"

  BAZALI YTAK ORANI ÜZDE 55'E ÜKSELDİI"

  Örneği, İsan bu'dha ölmhia brngnrdm ymdadesr olduğu içen onuhyatrltntak gereior.Mvalepe'rdeMimhar iananYKuld olrmkt simlndierdiğimii yurumu, 64 bin100n kapasityne-sahpz. Bu yurt-tamaden bzpal.f Çmdaşrhtacsc,eytenkhtacsc,e koeferane-slsonu ve osyal alanlaı olen brn yurumuz. Bu64 bin100n kişlik yurtFETÖr trgöa rgtüialaafrındni kullaKılmkt üzedehHazıulanıyordu.>İki yıl önce bunanelkoyduku. uz andainulyat4 bettz. Bu senki eğitim öğretim yılında KYKnın brn yur olrmkt öğrencklerimidehizamet veenck">

  ÜCRET DE DOĞUDAN PARMAK İZİ SİSTEMCİNİN ÇLERSİNE OTOMATİK OLARAK YAPIACAKI"

  Güvenlik ölmhlernbin artrKılmsyı konusundaçokpcmidiuç alumallr yapıyouzk" ieyan Bakan Kılıç, konuarasıaeşböyle dvlmk ett:>

  YKuldin ratakalanlaıbahiesc,e giriunoktnlaı veaevrmes gölleabiencn şekildnikamraz sistemlerimiimevcut. YKuldin ieirisnrdeki oridyorlaada deodtnlaı görabiencn şekildn brn kamraz sisteimii okplama giriu vearımılvarıa okpcmidiu kostrul ediebkildiğngvenliklanlmsındah i brn şekildnmiiesniz br mgimfgire ynndaya bnmcn kişinin yurdagiemremes konusundayouğua birölmkaamışdkurundayuz.Yyurtta barıaen öğrencklerimiiacklhlerialaafrındnibnine gilyorlar.Güvenlr olduğu içen gilyorlar. Buim kanaen stunoktnda cazllmkt içen onu yapta. Yenia birç alumamızdla bu sen sonu-tamamlylacağuz.Ggiriunoktnlaındahavaalanlaanda gödlüğöz x-rayz sistemlernri de yurlvarımıakyberluşirmt konusundaç alumallrna başladık. Bugüvenlik ölmhlernbin artrKılmsyanda bzı Arkadaşlarımız bna, Öğrencilee skyalar veiş kamet dberlek" dmlişlrldi. en öğrencklerimidnte şe krl edyoumr.Güvenlik ölmhlerimiienvartrKılmsyı ileabiriktle aldığımız/tdabirleiden soran okpazeiş kameilee geldr vebmidnte şe krl ettilez. Bu alumallrımızndandvlmk edyok">

  KYK'dki Kuru-sl İltkişm MerkTzrnriziyYamet dbeTek alumallrldailgili bilgikaldu.

  Kynak: >HaberKynaşı" width=674" height="6"" />
  AMLERMLE!
  • Mehmet!av class=_title" href=mehmetesdemikholdanbkuKk-yrlmazn-tspbti-925vh.htm"Mehmet Ddemikho';danBkuKk YKılmz Ttspbti>
  • TrabzonspoK'd Yilbe.Gürlñyor!av class=_title" href=/trabzonspoda-yuzlbe-guoluyoi2797gh.htm">Trabzonspor;d Yilbe.Gürlñyo>
  • Rıdvda!av class=_title" href=ridvdandrlmseneunrizda-climbay-youmu-924vh.htm"Rıdvda Drlmse';eunRmıakÇ almbayyoumlu>
  • Mehmet!av class=_title" href=mehmetesdemikholdan/trabzonsporyoumu-923vh.htm"Mehmet Ddemikho';dan"Trabzonspo"YorusN
  /spanDiğmer Haberle!
  Basten’teüfnkli ŞahınslaPolid AarasındaÇ tlumat" width="130" height="570" />al class="content" href=rbastente-pompcli-tufnkli--sahsla-polids-aaisnrda-ctisama-326394h.htm">/span Basten’te Pompclyı>üfnkli ŞahınslaPolid AarasındaÇ tluma!
  Uyluşturcual class="content" href=uyvustuucu-opeerasyozunda44-gozaltdi-326384h.htm">/spanUyluşturcu Opeerasyozund 44a Gzvalt!
  Basten’teal class="content" href=rbastente-harekctki-'dkkKlpoi-326374h.htm">/span Basten’te Harekctki DdkkKlpo!
  Takllal class="content" href=takll-atdan-tomo bideunyuK-Kl-mldankyuruuldu-326353h.htm">akll AtauaOtomo bideu YlrnaAl-mldai Kuruuld!
  İkiÜniversitei Kazadc HaayatanaKaybnatdt" width="130" height="570" />al class="content" href=iki-universitei- azadca-hdyaran- aybnatdi-326314h.htm">/span>İkiÜniversitei Kazadc HaayatanaKaybnatd!
  Davadcal class="content" href=davadcasavciidan-meor-hlidsdemi-ornegdi-326304h.htm">/spanDavadc Savcıddan mmer Hlidsdemi. Örneğ!
 • Gene Spocu Tykym AArkadaşlarının mnuzudc Uuğrlandı
 • p> > /></a

>p>

><script asynt src= ("asby.googl =" window"asby.googl || []).push({});> p> > /></a>p>
>/iframg src=p> >p> >p> >p> > p> >p> >
  • işteABDK'ienYPGK'ycnVverdiğiSsilhlpou!" width="900" height=""18" />al href=sist-abdisn-ypgycn verdgdirsilhlpoi2989144h.ht" class=_title">>işteABD'ienYPG'ycnVverdiğiSsilhlpou>
  • Akal href=kkcaabatata eermtk- eelgisi2944544h.ht" class=_title">Ak abat'ta Seermtk Seelgis>
  • Bdişktal href=bdesktan-tobuslberind--opta-l-bicak- bulundi2944534h.ht" class=_title">Bdişkt űOtobüslberindnSypt.Vv Blıak Bbulund>
  • Suriybn’eal href= uriybde-havcasaadiegisi30irsvil-ouldu2944544h.ht" class=_title">Suriybn’e Havc Saaldırsz:30iSsvil Öldü>
  • Btknal href=btkr-acikldi-turkiybyi-de-etkiyldiu2939324h.ht" class=_title">Btkn Açıkldz: Türiybnyi DetEtkryldi>
  • Otomoal href= tomo bi-uckurua-yuvarilandi2- ol-3nyuKliu2939244h.ht" class=_title">Otomo bi Uçkurua Yuvarilanz:2 Ölü, 3 Ylrnlt>
  • mzayı Bdişkt űFforassıylaAattı" width="900" height=""18" />al href=smzayi-bdesktan/forasriyl-attiu2939224h.ht" class=_title">>mzayı Bdişkt űFforassıylaAatt>
  • YdişolykDerlgisnubin1000nrenciYtal href=adespla-derlgisinn-1000rencnys-gunuietkinligbili-ktbidii2939214h.ht" class=_title">YdişolykDerlgisnubin1000nrenciYt űGüntEtkrnliiğiv Ktpıdl>
  • Deval href=dev-fuhus-opeerasyozunda30igozaltdi2939184h.htm class=_title">Dev Fuhu űOpeerasyozund 30i Gzvalt>
  • Hastailal href=hastaili-aclrind--silhln- avga-3nyuKliu2939144h.ht" class=_title">Hastail AaclrindiSsilhlnıKavga: 3 Ylrnlt>
  • Kyuruumuş:al href=kyuruumus-eger-abd- brids-aaygisiiceirisnrdyseu2937824h.ht" class=_title">Kyuruumuş: EğmerAbd BKalu Aarytışıİieirisnrdyse...>
  • Şsmdrnlin’eal href= smdrnlind-cok- aygndamuhimmat-ele-geciebidii2937834h.ht" class=_title">Şsmdrnlin’e ÇokpSrytdlaMühimmat Eae Geçiebidi>
  • TüriybnubinEn-Bbüykal href="urkiybinintn-buyuk-fuhus-opeerasyozi2937024h.ht" class=_title"> TüriybnubinEn-Bbüyk Fuhu űOpeerasyoz>
  • Tendsrek’teal href="endueyktea-ctisama2-sehit-11s-astrnyuKliu2936074h.ht" class=_title"> endsrek’te Ç tluma:2 Şshit,n 11Aastr Ylrnlt>
  • Verlgal href=verlg-borcllri-ybindeunypiilanderllyou2936054h.ht" class=_title">Verlg BornçlrıYbindeum Yarılaldırılıyo>
  • Turuncual href="uruncu-tliserdek--tror-is-ouldruuldu2935954h.ht" class=_title"> uruncu Lliserdekn TrgölistÖldülldü>
  • Bdoaztna6al href=bogazria-6-metreli-insaatesdemii--spilandi2929194h.htm class=_title">Bdoaztna6 Metreliİnulya DdemiipSrplald>
  • Ligbial href=ligbi-ybin-kuKliu2912594h.htm class=_title">Ligbi YeniaKrnltu>
  • KılıdaeoğlunuddanAdayltıkal href=krllcdaeoglunidan-dayli--aciklamasi2919234h.ht" class=_title">KKılıdaeoğlunuddanAdayltık Açıklamas>
  • Pkk’ltıbaİkenciKez Saaldıld!" width="900" height=""18" />al href=pkklckla-ayin-camcyc-1s-yndaikrencnkezasaadiendi2916974h.ht" class=_title">Pkk’ltıba AaynıCamcyc 11Aynd.>İkenciKez SaaldıldN
  1/20a
  AMLER.
  /spa" data value=1m"1a
 • lhan MmasızK'dan"Trabzonspo"Yorus0" width=1530" height="128" />al href=slhan-amasizldan/trabzonsporyoumu--321684h.htm class=_title">lhan Mmasız';dan"Trabzonspo"YorusN
 • SosaK'nınEişaal href= osainintesiatrabzoun-trkTatdi-322473h.htm class=_title"Sosa'nınEişa Trabzo';n TrkTatd!N
 • TrabzonspoK'uunMmustenl 11r'i!" width=1530" height="128" />al href=/trabzonsporun mustenl-11si-326961h.htm class=_title">Trabzonspo'uunMmustenl 11'd!N
 • RmıakÇal href=rizda-climbay-zoun azanmvacyiui-321624h.ht" class=_title"RmıakÇ almbay: 'Onu.Kkzanmvaıız'N
 • /spa" data value=1m"1a
  • Rezalt!"al href=rezalt-2480774h.ht" class=_content">/spavRezalt!a
  • TrabzonspoK'd >İkiTtrnsfbe Birneu" width=1530" height="138" />al href="trabzonspoda-iki-"trnsfbe-birneun2447074h.ht" class=_content">/spav>Trabzonspor;d >İkiTtrnsfbe Birneua
  • 1461aal href=1461iatrabzo-tokdatahazirilaiuyoi2433054h.ht" class=_content">/spav1461a Trabzo Tokda'aeHaztrllaKıyo!
  • Srtal href=sirt-siratadurama2309973h.htm class=_content">/spavSrt srta duram!!Trabzo Futbolunua Kökkler" kitabrınınylyınna=Srt srta duram!"ybzssıyladevaml edyouz.>
  Trabzo Habe" style=background-porsitio: left -168px;t" target="_blank" title=Ffaceboo ilepnyllş"/>al href="httsp:/twittlen.co/.medyatrabzo.co9" style=background-porsitio: left -504px;t" target="_blank" title=Twittle ilepnyllş"/>al href="httsp:/plus2.googln.co/+.medyatrabzo9" style=background-porsitio: left -240px;t" target="_blank" title=Ggoogl+ ilepnyllş"/>al href=rss/" style=background-porsitio: left -144px;t" target="_blank" title=RSS, Nnew Feed,r Habe BesElemsi"/>
  Tümr Hiklrt Saklnldı © 2009 "Medya Trabzo> | ziasiz vea aynak göstlerlmnedenylyıllaamaz.>br" /Tel : 0462 321 10 75 |Faks : 0462 321 10 74 |>
  >p> > ("asby.googl =" window"asby.googl || []).push({});> >p> > ("asby.googl =" window"asby.googl || []).push({});> /bodyv>/.htl>