• BIST 110.932
 • Altın 174,671
 • Dolar 4,0605
 • Euro 4,9845

  İşte Şehit Futbolcularımız

  İşte Şehit Futbolcularımız
  18.03.2015 11:53
  Türkiye Futbol Federasyonu, Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar yaşanan muharebelerde şehit düşen futbolcuların isimlerini yayınladı.TFF’nin resmi sitesinde açılış sayfasında günün anlam ve ön...

  Türkiye Futbol Federasyonu, Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar yaşanan muharebelerde şehit düşen futbolcuların isimlerini yayınladı.

  TFF’nin resmi sitesinde açılış sayfasında günün anlam ve önemini belirten bir görselin içinde Mehmet Yüce’nin kaleme aldığı ‘Şehit Futbolcularımız’ başlıklı bir yazı çıkıyor. Dönemin en önemli dergisi ’Donanma’nın 64 ve 66. sayılarının kaynak gösterdiği yazıda şehit futbolcuların listesi şu şekilde:

  BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

  Şehit Olanlar:

  Kâzım Bey (koşucu, zabit vekili)

  Âsım Bey (futbolcu, zabit vekili)

  Ali Bey (futbolcu, gönüllü asker)

  Silah Altında Bulunanlar:

  Muallim Kenan Bey (boks ve güreş muallimi)

  Mehmet Fetgeri Bey (terbiye-i bedeniye muallimi)

  Alâaddin Bey (mübazir ve musâri - zabit vekili)

  Mehmet Bey (futbolcu, gönüllü asker)

  Fuad Bey (futbolcu ve güleşçi)

  Resul Bey (kaleci ve atlayıcı, baytar)

  Sabri Bey (futbolcu, tabib muavini)

  Genç Mehmet Bey (atlayıcı, askeri tâir (uçucu))

  Cemâl Efendi (mukavemet koşucusu, zabit namzeti)

  Cevdet Efendi (futbolcu ve koşucu)

  Aziz Efendi (hokeyci, topçu küçük zabiti)

  İzzet Efendi (irtifa atlayıcı, bahriye efradından)

  Hikmet Bey (ağırlık atar, atletik müsabakalarda muvaffak olur, bahriye efradından)

  Silah altına alınan Beşiktaşlılardan Ahmet Fetgeri Bey Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurucularındandır.

  GALATASARAY

  Şehit olanlar

  Abdurrahman Robenson Bey (umumi kaptan ve izcilerin oymak beyi, mülazım-ı sâni)

  Hasnûn Gâlib Bey (futbol ve hokey ikinci kaptanı, zabit vekili)

  Neşet Bey (hokey kaptanı, zabit vekili)

  Hâlid Fuad Bey (Müşir Fuad Paşazâde) (ikinci takımda futbolcu, zabit vekili)

  Mehmet Ali Bey (Enver Paşazâde) (futbolcu)

  Refik Ata Bey (futbolcu)

  Cemil Bey (futbolcu)

  Hasib Bey ((Ali Paşazâde)

  Nazmi Bey (futbolcu)

  Yaralananlar

  Yusuf Ziya Bey (birinci futbol takımı iç muhacimi, zabit vekili)

  YakubRobenson Bey (futbolcu, asker)

  Feyzi Robenson Bey(futbolcu, askeri tâir (uçucu))

  Silah altında bulunanlar

  Celâl Bey (birinci futbol takımı merkez muhacimi, zabit vekili)

  Kemâl Niyazi Bey (kotra kaptanı, topçu)

  Ahmed Robenson Bey (sandal ve halat takımları kaptanı ve birinci futbol takımı kalecisi, zabit)

  Kenan Bey (boks ve güreş kısmı kaptanı)

  Emin Bülend Bey (futbol birinci takım sabık kaptanı ve sol açık muhacimi)

  Emil Oberle Bey (futbol muallimi ve birinci takım merkez muhacimi, ağır topçu çavuşu)

  Ahmed Adnan Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, maiyet-i seniyye bölüğünde)

  Ahmed Cevat Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, ağır topçu zabiti)

  Sedat Bey (birinci futbol takımı sol muavini)

  Hüseyin Bey (birinci futbol takımı sağ muavinive hokey takımı müdafi)

  Cevat Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi)

  İbrahim Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi ve hokey birinci takımı muhacimi)

  Jozef (Joseph) Oberle Bey (birinci futbol takımı sağ muhacimi, Alman ordusunda gönüllü)

  Nasreddin Bey (birinci futbol takımı açık muhacimi)

  Vehbi Bey (birinci futbol takımı sağ muavini)

  Sitar Bey (birinci futbol takımı muhacimi)

  Behçet Bey (birinci futbol takımı müdafi)

  Naki Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Edip Bey (ikinci futbol takımından, mülazım sâni)

  Avni Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Ahmet Ali Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Ahmet Muhtar Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Ömer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Muammer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Ferid Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)

  Âsım Bey (heyet-i idare a’zâsından ve ilk teşekkül eden takım kalecisi)

  Mahir Sâfi Bey (sandal takımı hamlecisi, Harbiye Nezareti otomobil parkı kumandanı)

  Âkif Sâfi Bey (sandal takımından)

  Ârif Bey (sandal ve ikinci futbol takımından)

  Selim Bey (yelkencilik kaptan muavinlerinden)

  Hüsameddin Bey (filika takımından)

  Emin Bey (filika takımından)

  İsmet Bey (paten ve çayır hokey takımları kaleci ve sol açık muhacimi)

  Sıdkı Bey (çayırda birinci hokey takımı kalecisi)

  Kemâl Bey (halat ve filika takımlarından)

  Şükrü Bey (İstanbul sürat ve uzun atlama birincisi)

  Adnan Bey (izci takımından)

  Osman Kenan Bey (izci takım başlarından)

  Müfid Bey (izci takımından)

  Kâzım Bey (izci takımından)

  Neyir Bey (boks takımından)

  Cemâl Bey (futbol)

  Cemâl Hüseyin Bey

  İsmail Bey

  Galatasaray’ın şehit idmancılarından en bilineni Beyoğlu’nda kulüp binasının da bulunduğu sokağa ismi verilen HasnûnGâlib Bey’dir (fotoğraftaki). Galatasaray’ın bu genç ve yetenekli muhacimi gönüllü olarak gittiği Çanakkale’de maalesef şehit düşmüştür. Bu elemli kayıp başta Galatasaraylılar olmak üzere bütün spor âlemini derin bir acıya boğdu.

  ANADOLU KULÜBÜ

  Silah Altında Bulunanlar:

  Kemâl Bey (orta muhacim, zabit)

  Raif Bey (müdafi, zabit)

  Efhem Bey (muavin, zabit)

  İlhami Bey (kaleci, zabit)

  Nasuhi Bey (muhacim, zabit vekili)

  Macid Bey (muhacim, zabit vekili)

  Hüseyin Bey (muavin, zabit vekili)

  Hâlid Bey (muhacim, zabit vekili)

  Şevket Bey (muavin, eczacı mülazımı

  Azmi Bey (müdafi, tabib muavini)

  Sadullah Bey (muavin, çavuş)

  Hüsnü Bey (muavin, zabit namzedi)

  Kemâl Bey (muhacim, zabit vekili)

  Salahaddin Bey (muavin, bölük emini)

  İbrahim Bey (muavin, zabit vekili)

  Mehmet Bey (muavin, zabit vekili)

  Cevat Bey (muavin, askeri tair

  Yusuf Kenan Bey (müdafi, zabit)

  Mısırlı Yusuf Bey (muhacim, zabit)

  İbrahim Zemçi Bey (muavin, nefer

  Hayrettin Bey (muavin, Hilâl-i Ahmer’de)

  Rasim Bey (muhacim, zabit)

  Mehmet Ali Bey (muavin, zabit)

  Hakkı Bey (muavin, yazıcı çavuş)

  Ali Osman Bey (muavin, zabit vekili)

  Remzi Bey (muhacim, zabit)

  Şemsi Bey (kaleci, küçük zabit)

  Kadıköylü Hasan Bey (orta muavin, askeri şoför)

  Saadettin Bey (kaleci, zabit namzedi)

  Raif Bey (muavin, zabit namzedi)

  Kâzım Bey (muavin, zabit)

  Fazıl Kani Bey (muavin, zabit vekili)

  Eşref Bey (kaleci, zabit vekili

  Mazhar Bey (kaleci, zabit vekili)

  Bu listede adı geçen Kadıköylü Hasan Bey, ilk Türk futbolcularından meşhur merkez muavin Hasa Basri Bey’dir. 1920 senesinde vefat etmiştir.

  ...

  FENERBAHÇE

  Şehit olan yada silah altında bulunanlar

  Gâlib Bey (birinci futbol takımı kaptanı)

  Yahya Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

  Kemâl Bey (şehit)

  Nüzhet Bey (birinci futbol timi azasından)

  Said Bey (birinci futbol timi azasından)

  Zeki Bey (ihtiyat zabitlerinden)

  Sâfi Bey (ihtiyat zabitlerinden)

  Hâfid Bey (zabit namzedi

  Cemî Bey

  Nuri Bey (birinci futbol timi azasından)

  Sadık Bey (birinci futbol timi azasından

  Rüşdü Bey (kotra ve denizcilik şubesinden)

  Osman Bey (futbol ikinci timi azasından)

  Fahri Bey (sandal ve deniz şubesinden)

  Sezai Bey

  Burhaneddin Bey

  Hulki Bey (deniz ve sandal şubesinden)

  Ömer Bey (süvari mülazım-ı sâni (İhtiyat))

  Garî Bey (futbol birinci timi azasından)

  Afif Bey (zabit namzeti)

  Bedri Bey (zabit namzeti)

  Hâfid Bey (zabit namzeti)

  Ferik Bey (zabit namzeti)

  Kemâl Bey (zabit namzeti)

  Emin Bey (zabit namzeti)

  Zeki Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

  Nebil Bey

  Vasıf Bey

  Şevki Bey

  Servet Bey

  Kenan Bey

  Sabri Bey (birinci futbol timi azasından)

  İsmail Bey

  Ata Bey

  Rauf Bey

  Şakir Bey (ihtiyat Zabit Vekili)

  Vehbi Bey (Müftüzade, futbol birinci timi azasından)

  Ârif Bey (futbol birinci timi azasından (askeri mühendis)

  Nureddin Bey (şehit

  Mehmed Bey (mülazım-ı Sâni)

  Nureddin Bey

  Cemâl Bey

  Wilhelm Kohlhammer (birinci tim azasından (Almanya’da asker)

  Mehmed Nasuhi Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)

  Edhem Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)

  Manço Salahaddin Bey

  Süreyya Mithat Bey (birinci tim azasından)

  Mustafa Behçet Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

  Müfid Bey (ihtiyat zabit namzedi)

  Sami Bey (ihtiyat zabit namzedi)

  Mithat Bey

  Fenerbahçe’nin şehit futbolcuları içinde en çok bilineni ise Mühendis Ârif Bey’dir. Vazifeli olarak bulunduğu Niğde’de şimendifer inşaatı esnasında hain bir çete tarafından şehit edildi. Fenerbahçe kulübünün Reisi ve futbolcusu Şehit Mühendis Ârif Bey ayakta sağdan ikinci sırada

  TÜRK İDMAN OCAĞI

  Bugünkü neslin pek de bilmediği bir kulüp olan Türk İdman Ocağı’ndan da asker futbolcular var. Listemizin sonunda onlar yer alıyor:

  Türk İdman Ocağı

  Şehit olan:

  Mehmet Sedat Bey (ocağın fahri doktoru ve reis-i sabıkı

  Silah Altında Bulunanlar:

  İbrahim Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından)

  Mehmet Fuat Bey (baytar, futbol takımından muhacim)

  Fahri Bey (baytar, zabit vekili, futbol takımından muhacim)

  Burhan Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)

  Hulûsi Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından merkez müdafi, kaptan)

  Vefik Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muavin)

  Nureddin Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından müdafi)

  Suat Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)

  Nuri Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından

  Saim Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

  Şerafeddin Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

  Hayri Bey (asker, futbol takımından muavin)

  Vâhid Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

  Abdullah Bey (asker, futbol takımından muhacim)

  Muzaffer Bey (asker, futbol takımında muavin)

  Mustafa Fuad Bey (asker, kulüp reis-i hazırı

  Kaynak: Haber Kaynağı

  Yapılan yorumlardan Medya Trabzon sorumlu tutulamaz.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Medya Trabzon | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0462 321 10 75 | Faks : 0462 321 10 74 | Haber Yazılımı: CM Bilişim